سلام ، به سایت گروه بازرسی ICNET خوش آمدید.

گواهی نامه کاشر چیست؟

مدرکی برای اثبات اینکه مواد غذایی تولید شده مطابق با قوانین دینی یهود تهیه شده گواهی کوشر نامیده می شود. علاوه بر قوانین مذهبی، این سند نشان می دهد که مواد غذایی با کیفیت بالا، مناسب برای سلامت انسان و قابل اعتماد هستند. به ویژه، مواد غذایی که باید به مناطق یهودی نشین روسیه,آلمان,فرانسه و لهستان صادر می گردد باید گواهی کوشر داشته باشند. اصطلاح کوشر به معنی مناسب و کامل است. در زبان ، یهودیان کاشار و اشكناازی ویا كوشرنامیده میشود, گواهی کوشر از بسیاری جهات به گواهی حلال شبیه است.

 

 

بر پایهٔ قوانین کوشر خوردن خوک، شتر، حیوانات و پرندگان گوشتخوار و نوشیدن خون جانداران مجاز نیست. فقط جانوران دریایی که دارای فلس (پولک) و باله باشند کوشر هستند. گوشت حیوان غیرنشخوارکننده پاک نیست.
شرایط کاشر بودن حیوانات: دارای سم باشند، شکافته سم باشند، نشخوارکننده باشند. شتر فاقد سم است و خوک نشخوارکننده نیست. خوردن گوشت این دو حیوان برای یهودیان حرام می‌باشد.
قانون ۱/۶۰ام، قانونی است که بر اساس آن اگر غذای کوشر به نسبت ۱ به ۶۰ با موادی ترکیب شود که کوشر نباشد، خوردن کل آن غذا حرام می‌شود

تفاوت ها و شباهت های استاندارد حلال و کوشر

تفاوت ها و شباهت های این دو استاندارد از تفاوت ها و شباهت های دو دین ناشی می شود. حلال بر اساس قرآن است اما کوشر بر اساس قوانین تورات است.

تفاوت ها:

 1. یهودیان از کوشر، کلمه عبری، استفاده می کنند، اما مسلمانان از حلال، کلمه عربی، برای توصیف غذاهای حلال استفاده می کنند.
 2. حیوانات دارای فلس و پولک، پرندگان شکاری و صدف در کوشر ممنوع هستند اما در استاندارد حلال ممنوع نیستند.
 3. نوشیدنی های الکلی در هر دوز و نوع مختلف در حلال ممنوع است اما در استانداردهای کوشر ممنوع نیست.
 4. ترکیب گوشت و لبنیات در کوشر ممنوع است اما در استاندارد حلال ممنوع نیست.
 5. حیوان برای ذبح در استاندارد حلال باید بی حس شود تا درد کمتری تحمل کند اما در استاندارد کوشر الزام به بی حسی نیست.
 6. خوردن بخش تحتانی حیوان در استاندارد کوشر مجاز نبوده اما در استاندارد حلال مجاز است.
 7. به زبان آوردن نام “الله” در زبح حلال الزامی اما در استاندارد کوشر انجام نمی شود.
 8. برای استاندارد کوشر، فقط خاخام های آموزش دیده می توانند حیوانات را در کشتارگاه ذبح کنند اما هر فرد بالغ و از هر مذهبی می تواند حیوانات را در استاندارد حلال ذبح کند.
 9. خون باید به طور کامل از بدن حیوانات ذبح شده برای استاندارد کوشر تخلیه شود اما در استانداردهای حلال نیازی به آن نیست.
 10. گوشت کوشر برای استاندارد حلال قابل قبول است اما برعکس نیست.

شباهت ها:

 1. هر دو خوردن گوشت خوک را منع می کنند.
 2. هم محصولات نهایی و هم مواد اولیه باید بر اساس استانداردهای کوشر و حلال باشد

سوالات متداول