سلام ، به سایت گروه بازرسی ICNET خوش آمدید.

بازرسی فنی، به معنی بررسی مشخصات فنی یک محصول و تست ها و آزمون های انجام شده برای آن به منظور مشخص شدن میزان انطباق آن با استاندارهای از قبل تعیین شده است. عموما هنگام استفاده از یک محصول، تست های و آزمون هایی روی آن انجام می گیرد تا مشخص گردد که آیا برای یک مورد مصرف خاص کارایی دارد یا خیر
تعریف بازرسی فنی

غالبا، فعالیت هایی که در این بازرسی ها انجام میشود شامل انواع اندازه گیری، ازمون، سنجش و ارزیابی و در نهایت مقایسه و انطباق بوده و در اخر میتوان، با تایید نتایج این ازمایش ها، آن قطعه را برای سیستم مورد نظر استفاده کرد. غالبا، فرایندهایی که در این بازرسی فنی انجام میشود شامل:
بازرسی فنی مشخصات قطعات و استانداردهای انها
تایید بازرسی های انجام شده توسط تولید کننده
بازرسی موارد اولیه
بازرسی در حین کار گذاشتن و استفاده از قطعات
تاییید مدارک و آزمون های فنی انجام شده