سلام ، به سایت گروه بازرسی ICNET خوش آمدید.

اخذ COI

بازرسیPSI

بازرسیPSI

خریداران از شرکت های بازرسی کننده می خواهند بازرسی پیش از حمل یا PSI را اجرا کنند ...