سلام ، به سایت شرکت ICNET خوش آمدید.

خدمات ریچ اروپا

slide-444258c
slide-2feca5b
slide-f145459
slide-f4fec89

ریچ REACH چیست ؟

ریچ دستورالعملی است برای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به خواص و خطرات مواد شیمیایی.واژهREACH اختصاری است از کلمات Registration به معنی ثبت ,Evaluation به معنی ارزیابی, Authorizationبه معنی مجوز و Chemicals به معنی مواد شیمیای که در واقع نوعی محدودیت و ممانعت های استفاده از مواد شیمیایی است .

REACH چه کاربردی دارد

با رشد صنایع شیمیایی و افزایش روزافزون استفاده از مواد شیمیایی در زندگی انسان، نگرانیها در مورد اثرات آنها بر روی سلامتی انسانها ومحیط زیست نیز افزایش یافت و همچنین ورود روزافزون کالاهای شیمیایی جدید که روزانه وارد بازار می گردد تبدیل به یک دغدغه جهانی گشت. از این رو اتحادیه اروپا مقرراتی را برای بهبود و حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر خطرات ناشی از مواد شیمیایی تهیه و1مشتمل بر تمامی مواد شیمیایی اعمال می شود؛ نه تنها در پروسه های صنعتی بلکه در زندگی REACH تدوین نموده است. درواقع مقررات روزمره ما، به عنوان مثال در محصولات شوینده و بهداشتی، خودروسازی، نساجی، کشاورزی،داروسازی و بهداشت، صنایع چوب، بخشهای خدماتی در زمینه محیط زیست و رنگ های مورد استفاده در پوشاک، مبلمان و همچنین وسایل الکتریکی و کامپیوتر استفاده می شود. بنابراین،این مقررات بر اکثر شرکت های اتحادیه اروپا اثر می گذارد. در عین حال تدوین این مقررات به افزایش توان رقابتی صنعت اروپا با تقویت و ایجاد فرصتهای نوآوری و ابتکار عمل و درنهایت افزایش ایمنی و سلامتی افراد و حفاظت از محیط زیست را منجر خواهد شد. از جمله خصوصیات پافشاری آن در تصویب قوانینی برای محافظت از کارگرانی است که در بخشهای ،REACH عملکردی مختلف در معرض مواد شیمیایی مضر و خطرناک قرار دارند و محیط کار آنان از ایمنی پایینی برخوردار است.