سلام ، به سایت گروه بازرسی ICNET خوش آمدید.

کلمه ESD مخفف Electro Static Discharge به معنی تخلیه الکتریسیته ساکن می باشد. از نظر علمی معمولا یک بازه مشخصی از مقاومت الکتریکی یک جسم برای ESD بودن مدنظر است. در واقع اگر یک جسمی چنین بازه مقاومت الکتریکی را داشته باشد می تواند قابلیت ESD (خاصیت تخلیه الکتریسیته ساکن) نیز داشته باشد.