گواهی نامه آتکس برای انواع محصولات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

متاسفانه در ایران متداول شده است که یک آزمایشگاه ایرانی تست های آتکس را انجام داده و شرکت بین المللی عضو ناندو گواهی نامه تایپ اگزمینیشن صادر مینماید با توجه به اینکه آتکس دایرکتیو سی ای مارک اتحادیه اروپا محسوب میشود این گواهی نامه ها فقط کاربرد داخلی درمناقصات داشته و هنگام صادرات محصول به اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهند شد درعمل هم در ایران آزمایشکاه ایزو 17065 مورد تایید اتحادیه اروپا وجود ندارد و تعدادی آزمایشکاه تحت اعتبار NACI ایران و یا روسیه فعال می باشند که گواهی نامه های صادره فقط مصرف داخلی دارند ضمن اینکه همگان می دانند که این آزمایشگاه ها امکان عملی برخی تست ها را نیز دارا نمی باشند.

لذا گروه بازرسی  ICNET با اخذ نمایندگی ICR لهستان این امکان را فراهم نموده است که گواهی نامه آتکس اورجینال به همراه تست ریپورت محصول آزمون شده در کره جنوبی اخذ گردد.لازم به ذکر است این آزمون ها متناظر KCCیا کوشا مارک و AZME ازمه و IEC هستند و شرکت ICRنیز در موسسه برق بین المللی IECعضو می باشد.

لذا توصیه فنی ما به تولید کنندگان این است که با توجه به دستور العمل مناقصات نفت گاز پتروشیمی که احدی از گواهی نامه هایATEX /IEC را به صورت خود اظهاری یا تایپ اگزمینیشن و یا کوآلیتی ایشورانس قبول دارند را مد نظر قرارداده و درصورت امکان گواهی نامه واقعی به مراه تست ریپورت خارجی مورد تایید اتحادیه اروپا دریافت نمایند و یا با اخذ گواهی نامه های خود اظهاری یا تایپ تست از نوتیفای بادی های معتبر بیهوده هزینه های گزاف را در ایران متحمل نشوند