سلام ، به سایت گروه بازرسی ICNET خوش آمدید.

 محصول سیرغیر مهندسی ژنتیک و شیمیایی یعنی محصول تازه و بدون هیچ گونه باقیمانده علف کش یا آفت کش. سیری که با دست کاشته و برداشت شده و با دست تمیز می شود تا خاک به بهترین شکل ممکن پاک شود. اما ممکن است به معنای نقص، کبودی یا تغییر رنگ گاه به گاه خاک باشد. سیر واقعی که به صورت ارگانیک رشد می کند و این معنی است که محصولی که خریداری می‌کنید تضمین می‌شود که بدون آفت‌کش‌های مصنوعی، علف‌کش‌ها، سرکوب‌ کننده‌های علف‌های هرز، هورمون‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها رشد کرده یا تولید شده باشد، و دانه‌ای که از نظر ژنتیکی اصلاح نشده است، غیر GM است.