سلام ، به سایت شرکت ICNET خوش آمدید.

آزمایشگاه های تحت قرارداد

آزمایشگاه قیر ومواد روغنی

آزمایشگاه قیر ومواد روغنی

گروه بازرسی ICNETتحت قرارداد با آزمایشگاه تختصصی شرکت اینترتک بین الملل بوده ,علاوه براین برای تست های انواع قیر ومواد روغنی قراردادی با آزمایشگاه گلوبال کیوسرت دربندر جبل علی در دوبی منعقد نموده است برای اطلاع از اسکوپ آزمایشگاه به ادامه مطلب بروید
آزمایشگاه تست آسانسور

آزمایشگاه تست آسانسور

گروه بازرسی ICNET تحت قرارداد با آزمایشگاه السپکتا فنلاند و اینسپککو ترکیه برای انجام تستهای انواع قطعات آسانسور درخارج ازایران درکشورهای یونان, آلمان, ترکیه و فنلاند می باشد برای مشاهده اسکوپ آزمایشگاه به ادامه مطلب بروید
آزمایشگاه محصولات کشاورزی

آزمایشگاه محصولات کشاورزی

گروه بازرسی ICNET تحت قرارداد با آزمایشگاه تختصصی کانزا دارای آکرودیته بین المللی بوده و اختصاصا برای تست انواع محصولات کشاورزی ومیوه جات تازه فعالیت می ننماید برای اطلاع از اسکوپ آزمایشگاه به ادامه مطلب مراجعه کنید
آزمایشگاه محصول ارگانیک و غیرتراریخته

آزمایشگاه محصول ارگانیک و غیرتراریخته

گروه بازرسی ICNET برای انجام آزمون های محصول غیرترا ریخته و محصول ارگانیک تحت قرارداد با آزمایشگاه های داخلی ایران و آزمایشگاه موسسه سوروین کوآلیتی عضو فدراسیون ارگانیک آسیاIFOAM می باشد برای مشاهده اسکوپ آزمایشگاه به ادامه مطلب بروید

آزمون های الزامی محصولات غذایی برای صادرات

آزمون های پسته صادراتی

آزمون های پسته صادراتی

برای صادرات پسته به اروپا باید کلیه مدارک مربوط به تستهای عدم وجود مایتوکسین در سامانه IMSOC اتحادیه اروپا اقبل از ارسال محصول ثبت گردد . آنالیز مورد نیاز تست های عدم وجود افلاتوکسین در پسته میباشد که بسیار ضروری است....
آزمونهای سیر صادراتی

آزمونهای سیر صادراتی

برای صادرات سیر به اروپا باید کلیه مدارک مربوط به آنالیز بهداشتی محصول در سامانه IMSOC اتحادیه اروپا اقبل از ارسال محصول ثبت گردد.همچنین چون سیر عموما بعنوان بذر تلقی میشود نیازمند آنالیزمحصول غیر تراریخته میباشد
آزمونهای زعفران صادراتی

آزمونهای زعفران صادراتی

برای صادرات زعفران به اروپا باید کلیه مدارک مربوط به تستهای عدم وجود مایتوکسین در سامانه IMSOC اتحادیه اروپا اقبل از ارسال محصول ثبت گردد . آنالیز مورد نیاز تست های عدم وجود توکسین ها در زعفران میباشد که بسیار ضروری است....

آزمونهای عسل صادراتی

برای صادرات عسل به اروپا باید کلیه مدارک مربوط به تستهای عدم وجود مایتوکسین در سامانه IMSOC اتحادیه اروپا اقبل از ارسال محصول ثبت گردد . آنالیز مورد نیاز تست های عدم وجود قند مصنوعی درعسل میباشد....

با گروه بازرسی ICNET تجارت آسان را تجربه نمایید